Her vil komme et link til Dansk Folkeparti i  Middelfart når den lokale hjemmeside er klar.
Du kan ogs?se Dansk Folkepartis hjemmeside her
 

Velkommen til

Svend-Aage Nielsens hjemmeside, en del af

     
                                                           
i  Middelfart kommune

----------------------------------------------------------------------------

Du er meget velkommen til at kontakte vor byrådsmedlem (siden valget 1993)
Svend-Aage Nielsen,
eller p?tlf. 64 46 16 16  s?skal han nok hjælpe dig videre hvis han ikke selv kan svare p?dit spørgsmål, eller henvise til den der er mere kompetent p?området du spørger om, s?du får det bedste svar.

Du kan læse min folder her
Du kan læse nogle af vore holdninger her
Du kan ogs?se Dansk Folkepartis hjemmeside her
 


Svend-Aage Nielsen udtaler:

Vi er et godt hold fra Dansk folkeparti , vi vil samarbejde p?fair vilkår, men ogs?søge at f?flest mulig af vore mærkesager gennemført.

Vi vil arbejde for en god og bæredygtig udvikling i hele Middelfart Kommune, herunder medvirke til at sikre et godt handels- og erhvervsklima.
Vor kommune er begunstiget af sin beliggenhed, den fordel skal vi udnytte fuldt ud, og byde turister velkommen.
 
Udover dette vil Dansk Folkeparti ?med din støtte ?arbejde for:

 
Ældrepolitik: At sikre de ældre en god og værdig alderdom, ved at skabe rammerne for at udvikle et aktivt socialt liv.
Sikre de svage den nødvendige hjælp for et værdigt liv i eget hjem eller en plads p?et af vore pleje-centre. Vi skal have adgang til hospice pladser.

Frivillige er et meget stort aktiv
for hele kommunen, det arbejde de laver skal opmuntres og støttes. Kommunen kunne lave "frivillig kurser" som blot et eksempel p?støtte til frivillige p?alle områder, samt de skal støttes med kontanter til aktiviteter - ikke aflønnes.

Det hele skal finansieres hvilket betyder vil vi plante nye "træer" skal der fælles nogle gamle "Træer". Det vil vi arbejde sker i samarbejde med ordinationerne, eksempelvis Ældrerådet, handicap rådet og s? videre
 
 Skole og uddannelse: Vi vil arbejde for at skolerne i kommunen kommer op p?et højt uddannelsesniveau.
Vi vil sikre den nødvendige kapacitet til at dække behovet for specialundervisning , men det skal være et fokusområde hurtigst muligt

Skolerne i de tyndt befolkede områder bør bevares i det mindste op til 6 klassetrin,
Ja, mere fokus p?de unge - ogs?i fritiden.
   
Skattepolitik: Vi går ind for at kommunen skal være selvfinansierende, og det bliver derfor nødvendigt at acceptere en lille skatte justering i  2010 - p?0,2% op til 0,5% . i 2010 men s?skal skatten ogs?være i ro meget lang tid femover.
 
Administrationen skal yde en seriøs og hurtig sagsbehandling til alle borgere i nærmiljøet. Vi skal udnytte de eksisterende rådhuse til de investeringer der blev lavet i forbindelse mad kommune sammenlægningen er afskrevet. Som finanskrisen har udviklet sig er det urealistisk at bygge nyt rådhus. Derfor er den eneste holdbare løsning at det gamle rådhus renoveres og der udbygges p?den gamle Brandstations grund, såfremt den større drift udgift i forhold til nu kan finansieres ved rationaliseringer i driften, og det har forvaltningen sagt at de kan. 
Jeg var meget reserveret og ked af vi brugte s? mange penge p?at rådhus sagen skulle hastes igennem - nu har tiderne hjulpet os og det ser ud til at rådhuset bliver hvor det er.
 
Sundhed: Vi skal i større grad forebygge og styrke folkesundheden gennem sundhedsklinikker. Vi skal have stor fokus p? psykiatrien og kommunens øvrige nye institutioner, uden at glemme de gamle.  
Lokaludvalg:
Der skal gives en lille støtte til alle lokaludvalg, som skal være rådgivende for byrådet i lokale spørgsmål, således at vi sikrer de enkelte områder maksimal indflydelse.
 
Kollektiv trafik bør tilrettelægges s?udkantområderne tilgodeses.
 
Børnepasning: Pasningsgarantien skal fastholdes, og
åbningstiderne skal tilpasses brugernes behov.
 
Handicappede: Pengene skal følge patienten, ogs?til alternativ behandling.
De skal tages med p?råd ved nybygninger. Der skal lyttes til deres ændringsforslag af eksisterende anlæg.

Miljøet
skal respekteres og værnes om med fornuft. Grundvandet skal beskyttes

Flygtninge/indvandrere dem
 skal der stilles krav til. Det m?være en selvfølge de lærer dansk og respektere vor tro, kultur og vore love. De flygtninge/ indvandrere der er i landet skal behandles ligeværdigt med andre danskere, hvis de vil integreres. Ellers m?der lægges pres p?dem s?de forstår at deres være måde er uønsket og de bør tage til det der er deres hjem.
 

Og sådan kunne vi blive ved for vi har naturligvis en holdning til alle ting der vedrører kommunen, og det omgivne samfund, kontakt os for nærmere - vi er til for dig.

Nevertheless, Rolex officially admonishes the practice of rolex replica customizing its watches. A position that might seem cold, but Rolex has pretty good reasons for this policy, even if it prevents some interesting opportunities. Nevertheless, Rolex can't always control what happens after people replica watches sale buy its products, and like the automotive world, the aftermarket watch customization industry can be big business. It is worth discussing Rolex's policies in regard to how it externally handles the notion of customizing their rolex replica sale products. What anyone who customizes their own Rolex or purchases one from a company like Bamford needs to rolex replica know is that Rolex will not service their watch, and that they have more-or-less voided their warranty. For that reason, Bamford itself has the capacity to professionally service your replica watches uk, but not all Rolex customizers can do so.