ForsideVi kanTid-RegTilbudPrivatLinksKontakt
 
  Folder for side og indreside

 

 

 

 

 

Den 17. november 2009 har DU mulighed for at afgøre, hvem der skal sidde i DIT byråd i Middelfart Kommune

Stem på Svend-Aage Nielsen, nummer to på listen for partiet Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti er et kritisk parti, som tør udøve kritik, hvor andre partier vælger at tie!

Vi vil samarbejde, men også arbejde for at få flest mulige af vore mærkesager gennemført.

Ældrepolitik

• Jeg vil styrke de ældres aktivitetsniveau, så de får et glad og aktivt liv.

• Der skal tilbydes den boform, der er brug for, ud fra den ældres eget valg og behov.

• Den årlige kontrol af bo og plejecentrene skal foretages af et uafhængigt hold.

• Der skal etableres et bedre forhold til ældrerådet.

Børnepolitik er vigtig

• Pasningsgaranti skal fastholdes.

• Pasningsmåden og åbningstiden skal være mere fleksibel.

• Familieråd og udvalg skal høres mest muligt.

Skole og undervisning

• Skolerne skal profilere sig tydeligere, eleverne skal have mulighed for at vælge skole efter ønske.

• Undervisningstimetallet bør hæves.

• Uddannelsen skal bl. a. indeholde fag med udgangspunkt i de danske værdier.

• Skoleråd og udvalg skal høres mest muligt.

Fritidstilbud

• Der skal være mulighed for at finde sunde fritidsinteresser.

• Jeg vil sikre, at der findes relevante fritidstilbud til børn og unge.

• Utilpassede unge skal indgå i et forebyggende samarbejde med familierne.

Socialpolitik

• Enhver der har behov for hjælp skal tilbydes hjælp gennem et velfungerende synligt social- og sundhedssystem.

• Mennesker med særlige behov, skal tilbydes den hjælp og støtte, den enkelte har brug for.

• Plejehjemmene skal have eksternt tilsyn

• Der skal være et godt samarbejde med familier og pårørende.

Psykiatrien

• Psykiatrien skal styrkes.

• Borgerne skal have mulighed for døgnkontakt.

• Samarbejde mellem pårørende, egen læge og kommunen skal opprioriteres.

Sundhedspolitik

• Gode forebyggende sundhedstiltag skal støttes

• Genoptræningen af ældre og handicappede skal styrkes.

• Sundhedsklinikker skal støttes

• Arbejdet mod misbrug skal styrkes

• Jeg vil styrke det Hvide Hus, Broen og lignende gode initiativer

Erhvervspolitik

• Et dynamisk erhvervsliv er en del af forudsætningen for velfærden i kommunen.

• The WAVE er et spændende udspil, men det skal ikke have første prioritet.

• Gågaden skal overdækkes først – vær visionær sæt Middelfart på landkortet – det vil sikre handelslivet i Middelfart

• Det er vigtigt for mig, at kommunen fortsat arbejder hurtigt og effektivt i samspil med erhvervslivet

Skattepolitik

• Jeg går ind for, at kommunen skal være selvfinansierende.

• Jeg går ind for, at skatten ikke hæves i lang, lang tid.

• Jeg ønsker, at afskaffe dækningsafgiften og grundskylden minimeres.

Miljøpolitik

• Jeg vil i samarbejde med erhvervslivet, landbruget og borgerne sikre og værne om miljøet i kommunen.

• Miljøgodkendelser skal opprioriteres, så der sker en hurtig sagsgang.

• En mere grøn affaldspolitik bør fremmes, affald skal afregnes efter vægt.

• Grundvandet skal beskyttes.

Kollektiv trafik

• Det skal være nemt at benytte offentlige transportmidler.

• Trafiksikkerhed, herunder cykelstier, skal opprioriteres.

• Udkantsområderne skal tilgodeses, Teletaxi skal optimeres.

Råd, udvalg og frivilligordning

• Det er vigtigt, at have et godt samarbejde med de frivillige organisationer, som lægger et utrolig godt stykke arbejde i kommunen.

• Råd og udvalg skal have støtte og gode gennemskuelige arbejdsvilkår.

Flygtninge og indvandrere

• Der skal stilles krav til de nye danskere, de skal lære dansk og respektere vore love.

• De, der er i landet, skal behandles værdigt, men de skal til gengæld vise vilje til at ville integreres i det danske samfund.

Dyrevelfærd er vigtig

• Jeg vil kæmpe imod, der anvendes Halal slagtet kød i Middelfart kommune.

• Al slagtning skal ske på den for dyret mest humane måde.

Det koster alt sammen penge

Det er vigtigere end nogen sinde tidligere, at vi arbejder sammen for at få mest ud af skattekronerne.

Vil du rejse ny "skov", skal der fældes gammel "skov"

Dansk Folkeparti

Vi har modet, vi har viljen, vi har kræfterne til at udføre et godt kommunalpolitisk arbejde og vi tror på samarbejde.

Vi er parate til at tage ansvar for udviklingen i Middelfart.

 

 

         

Til toppen af siden

       

© DANSA